Polityka prywatności

Polityka prywatności


Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
Informujemy klientów firmy  Arveel Sp. z o.o. 32-863 Tymowa, Tymowa 292,
 NIP 869 200 31 30 o zasadach zbierania i przetwarzania danych osobowych zgodnie z
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. obowiązujących od dnia
25.05.2018
Firma Arveel Sp. z o.o. gromadzi, zapisuje i przetwarza dane swoich klientów w ramach: zawieranie, realizacja i kontynuacja umów sprzedaży towarów i usług świadczonych przez Administratora,  realizacja obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w wystawianie i prowadzenie określonych faktur/dokumentów sprzedaży, korygowanie faktur, not i innych dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji, ustalanie, obrona i ściganie reklamacji, weryfikacja wiarygodności płatności. naszych zamówienia. Dane osobowe będą przetwarzane w celu nawiązania kontaktu zgodnie z art.6 ust.1 lit.f Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.w związku z prawnie uzasadnionymi interesami administratora oraz realizacją umów zawieranych w celu marketingu produktów i usług Arveel Sp.Z.o.o.

 Dane osobowe użytkowników są przekazywane osobom trzecim jedynie w związku
z celami związanymi z realizacją umowy lub rozliczenia. Administratorem danych osobowych jest Firma Arveel Sp. z o.o. 32-863 Tymowa, Tymowa 292,
 NIP 869 200 31 30. Dane przechowywane są w siedzibie firmy.
Klienci posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie firmie danych osobowych jest dobrowolne.
Dane nie będą przekazywane do żadnych podmiotów w państwach trzecich. Dane mogą być
przechowywane przez okres odpowiadający okresowi przedawnień roszczeń, jakie może ponosić Arveel Sp. z o.o.. Dane nie są profilowane.
Klienci mają prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r.
Od dnia 25.05.2018 dane są przetwarzane na podstawie rozporządzenia o ochronie danych osobowych
RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w
celu:
• realizacji zamówienia
• do celów marketingowych,
• w celu wysyłania sms o akcjach promocyjnych.
• w celu wysyłania e-mail o akcjach promocyjnych.

  • w celu kontaktowania się
  • w celu rozpatrywania reklamacji
  • w celu wystawiania i prowadzenia dokumentów księgowych

• w celu reklamacji